+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto dėstytoja kvalifikaciją tobulino Ispanijoje

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto dėstytoja Rita Bernotienė 2023 m. rugpjūčio 7-12 d. dalyvavo Erasmus+ KA122 kvalifikacijos tobulinimo kursuose “Menas kaip terapija: saviraiška ir specialieji poreikiai meniniame ugdyme” Barselonoje, Ispanijoje. Kursus organizavo didelę patirtį turinti Europass Academy of Creativity, S.L., juose dalyvavo mokytojai iš Lenkijos, Airijos, Škotijos bei Lietuvos (Erasmus+ projektas „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas Šilutės TAU sėkmingai veiklai“  (projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000146491).

Kiekvienos Europos šalies atstovai pristatė savo mokyklą ir švietimo sistemą, pasidalijo profesine patirtimi. Kursų lektorė Sonia Sola Gil, savo darbe nuolat taikanti meno terapijos metodus, pateikė pavyzdžių, kurie visi buvo išbandomi darbo grupėse, kaip meno terapija vyresnio bei senyvo amžiaus žmonėms padeda sumažinti stresą ir padidinti pasitikėjimą mokantis kalbų, įkvėpė naujoms idėjoms, kūrybiškumui bei mokymo/-si proceso atnaujinimui.

Rita Bernotienė,
Projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.