+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Aptarėme atnaujinto ugdymo turinio aktualijas

Lapkričio 10 d. rajono istorijos mokytojai Švietimo pagalbos tarnyboje aptarė atnaujintų ugdymo programų aktualijas, kitus veiklos klausimus. Mokytojas Algirdas Gečas pasidalijo naujausia informacija, kaip organizuojamas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio sukakties paminėjimas mokyklose. Baigiantis kalendoriniams metams visų dalykų aststovai mokytojai, dalyvavę Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ pasidalijo naujausia dalykų atnaujinto ugdymo turinio informacija.

Dovilė Montvydienė ir Laima Toliušienė pasidalijo Nacionalinės švietimo agentūros mokymų „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija istorijos mokytojams, visi drauge aptarėme atnaujinto ugdymo turinio aktualijas, dalijomės įžvalgomis, diskutavome ir drauge planavome, kaip dirbsime ateityje.

Laima Toliušienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja,
Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė