+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Kūrybinių darbų paroda  „KALĖDŲ SPALVOS‘‘

Maloniai  kviečiame dalyvauti virtualioje respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių meninių kūrybinių darbų parodoje  „KALĖDŲ SPALVOS‘‘.

Parodos tikslas- skatinti kūrybiškumą, patiriant kalėdinio laikotarpio džiaugsmą, geras emocijas, ugdyti palankią nuomonę apie vartotojiškumo mažinimą, kartu puoselėjant ir ekologinę kultūrą.

Parodos trukmė nuo 2022 m. lapkričio 3 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d. Parodos vykdymas: dalyviai pasitelkdami savarankiškai kūrybinės raiškos priemones iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos kuria kalėdines dekoracijas (Adventinius vainikus, žaisliukus eglutei).

Kūrybinis darbas nufotografuojamas. Nuotraukos viršutinėje dalyje užrašomas įstaigos pavadinimas (su miesto ar rajono pavadinimu). Kokybiška nuotrauka kartu su dalyvio kortele (1 priedas) atsiunčiama elektroniniu paštu  vuselien@gmail.com nuo 2022 gruodžio 2 d. iki 2022 m. gruodžio 10 d.

Dalyvių registracija – iki lapkričio 14 d.  . www.semiplius.lt  sistemoje.

Visi parodos dalyviai bus apdovanoti: vaikai – padėkos raštais, pedagogams bus išsiunčiama veiklos pažyma registracijoje nurodytu elektroniniu paštu).

Daugiau informacijos parodos nuostatuose.

Parodos organizatorius ,,Diemedžio‘‘ ugdymo centras