+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Kviečiame dalyvauti kūrybinių atvirukų parodoje

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja ugdytinių kūrybinių atvirukų parodą „Mokytojau, ačiū!“, kurioje kviečia dalyvauti viso rajono priešmokyklinio amžiaus vaikus, jų tėvus, mokytojus, pagalbos vaikui specialistus.

Veiklos tikslas – aktyvinti rajono ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, padėti atskleisti ugdytinių meninius gebėjimus, aktyvinti jų vaizduotę, kūrybiškumą, įvairius praktinius gebėjimus.

Jei pageidautumėte dalyvauti parodoje, iki spalio 3 d. kviečiame registruotis internetinėje registravimo sistemoje semiplius“, su veiklos sąlygomis kviečiame susipažinti nuostatuose, kuriuos pridedame.

Indrė Sprainė,
Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė