Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė “.

Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose”. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu, keitėmės veiklos patirtimi, planavome ateities veiklas drauge (bendroje nuotraukoje – Šilalės ir Šilutės rajonų švietimo pagalbos tarnybų kolektyvai).

Indrė Lukoševičienė,
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė