Virtuali mokymosi platforma mokytojams savisvieta.lt

Birželio 9 d. rajono ir respublikos mokytojams pristačiau savo sukurtą virtualią mokymosi platformą „savisvieta.lt“, kurios pagalba mokytojai laisvu metu, jiems tinkamu tempu, savišvietos būdu, gali tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių.

„Didžiausia problema, su kuria šiandien susiduria švietimas, yra tai, kad kai kurie mūsų mokytojai, kalba pasenusia (ikiskaitmeninio amžiaus) kalba ir stengiasi mokyti žmones, kalbančius kitokia kalba. Kartų konfliktą galėtų padėti išspręsti nuolatinis mokymasis, naujovių diegimas ir kompetencijų tobulinimas.

Pagrindinis mano tikslas buvo sukurti virtualią mokymosi platformą, kurioje galima būtų dalintis mokytojams reikalinga informacija, mokyti ir mokytis iš kolegų patirties, bendrauti, bendradarbiauti. Šiam tikslui pasiekti buvo išanalizuota dabartinė skaitmeninių priemonių kūrimo ir naudojimo situacija mokykloje, įvairios virtualiosios mokymosi platformos, atliktas mokytojų poreikių tyrimas ir platformos kūrimo galimybės.

Rudenį, apie spalio mėnesį, jei bus poreikis, galėsime su mokytojais dar kartą susitikti ir pareflektuoti, kaip sekasi įgyti ir taikyti naujas žinias.

Aušra Pielikienė,
Šilutės Pamario progimnazijos IT mokytoja metodininkė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą