Gamtos ir meno terapijos taikymas psichologo darbe

Gegužės 31 d. rajono  švietimo įstaigų psichologės vyko į edukacinę išvyką „Gamtos ir meno terapijos taikymas psichologo darbe“ Rusnėje.

XX a. pab. – XXI a. pr. dr. Theresa Sweeney sujungė meno terapijos bei taikomosios ekopsichologijos principus ir metodus į vieną, pavadindama naują kryptį Eko-meno terapija (Eco-Art Therapy). Autorė siekia atkurti žmonių ryšį su gamtos tyrumu, išmintimi ir dvasia, esančia mumyse ir aplink mus. Eko-meno užsiėmimai padeda prisiminti, kas mes buvome iki to momento, kai pasaulis padiktavo mums, kas mes esame. Meninės saviraiškos priemonės čia tarnauja kaip tiltas tarp įgimtos, bet užspaustos žmogaus išminties bei sąmoningo suvokimo. Kiekvieno iš mūsų turimos aštuonios sensorinės sistemos, mūsų pojūčiai (rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas, pusiausvyra, kūno judėjimas ir kūno suvokimas) yra ta jungiamoji grandis tiek tarp žmonių, tiek su visa aplinka.

Neatsitiktinai pasirinkta išvyka į Rusnę – unikalią gamtinę Europos vietą. Salos etnokultūros ir informacinio centro direktorė Birutė Servienė supažindino su Rusnės salos ir miestelio ypatumais, pavaišino kafija ir keksu.

Tyrinėjome pasaulį pažindamos jį per savo pojūčius.

Ilona Norgėlienė,
Rajono psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Švietimo pagalbos tarnybos  trečios kategorijos psichologė