Kompetencijomis grįstas ugdymas

Gegužės 4 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros metodininko Antano Balvočiaus paskaitoje „Kompetencijomis grįstas ugdymas ir atnaujinamos bendrosios programos“.

Paskaitos metu lektorius aptarė kompetencijos sampratą, išryškino kompetencijos struktūrines dalis bei sandus. Buvo pristatyti atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų esminiai aspektai, išryškintos kompetencijų ugdymo galimybės dalykų pamokose ir kitoje veikloje.  Ši paskaita vyko pagal  programos „Kompetencijomis grįstas ugdymas ir atnaujinamos bendrosios programos“ antrąjį modulį.

Mokytojai išklausę  paskaitą sužinojo pagrindinius atnaujinamų Bendrųjų programų diegimo etapus ir pamatė pavyzdžius, kaip dalykų pamokose gali būti ugdomos visos septynios  Bendrųjų ugdymo programų gairėse patvirtintos kompetencijos  (komunikavimo, kultūrinė,  kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos).  Lektorius pristatė  Lietuvoje pilotinėse  mokyklose jau bandomų Bendrųjų ugdymo programų mokytojų apibendrintą  patirtį.

Kęstutis Mockus,
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą