Šokio mokytojai aptarė veiklą

Gegužės 3 d. šokio mokytojai susirinkime aptarė veiklos aktualijas. Drauge su veiklą kuruojančia Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste Violeta Riaukiene aptarėme rūpimus klausimus ir artimiausius renginius.

Pasidalijome savo sėkmėmis ir rūpesčiais. Aptarėme artimiausios šventės, įvyksiančios rugsėjo 16 d.,  „Visa Lietuva šoka“ organizavimo rajone klausimus. Parinkome ratelius preliminariai šventės programai. O pačią programą detaliau nusprendėme aparti gegužės 10 d. pas metodinio būrelio pirmininkę Ritą Kurpeikytę Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Rita Kurpeikytė supažindino susirinkimo dalyvius su informacija apie atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas iš Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymų. Detalesnę šių mokymų informaciją planuojame išgirsti rudenį.

Rūta Kalinova,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos šokio mokytoja
(Autorės nuotr.)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą