Archive for gegužės, 2022

Atvira integruota tikybos-matematikos pamoka Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje

Gegužės 31 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko atvira integruota matematikos ir tikybos pamoka 8 klasės mokiniams „Betgi tu sutvarkei visa, žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorio.“ (Išminties knyga 11, 20). Pamoką vedė tikybos mokytoja metodininkė Virginija Rupainienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jolanta Pūkienė. Pamokos tikslas buvo susipažinti su Pitagoro asmenybe ir skaičių reikšmėmis krikščionybėje, […]

Kokia pamoka yra gera kiekvienam vaikui?

Gegužės 17 d. Vainuto gimnazijos mokytojams vyko seminaras „Šiuolaikinės pamokos organizavimas. Kokia pamoka yra gera kiekvienam vaikui?“, kurį vedė Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė. Seminaro metu lektorė aptarė kas yra gera pamoka, kaip užtikrinti, kad ugdymo proceso planavimas, organizavimas, ugdymo turinio įgyvendinimas kurtų pridedamąją vertę ir būtų orientuotas į mokinio pažangos siekį, dėl ko […]

Aktyvūs skaitymo mokymo metodai

Gegužės 9 d. įvyko rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas ,,Aktyvūs skaitymo mokymo metodai“. Susirinkime mokytojos klausė Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Loretos Vilkienės pranešimą ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymas skaityti“, lopšelio-darželio ,,Pušelė“ mokytojos Vitalijos Petronytės pranešimą ,,Mokomės skaityti žaidžiant“, l/d ,,Žvaigždutė“ Violetos Radionovienės ir Žydronės Aleničevienės pranešimą. Taip pat lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo […]

Konferencija ,,Gyvenu su knyga“ Šilutės pirmojoje gimnazijoje

Gegužės 5 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko rajoninė 9-12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė-kūrybinė konferencija „Gyvenu su knyga“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš šešių Šilutės rajono mokyklų, Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Buvo skaityti pranešimai apie kalbą ir knygų reikšmę, rodyti mokinių ir […]

Fraktalinio piešimo metodas

Gegužės 11 d. rajono ugdymo įstaigų socialinės pedagogės susirinkime aptarė socialinio pedagogo darbo ypatumus, klausė Šilutės „Gintarėlio“ lopšelio-darželio socialinės pedagogės ekspertės Jolantos Židickienės pranešimo ,,Kodėl socialinis pedagogas? Didmiesčio ir mažesnio miesto socialinių pedagogų darbo ypatumai/skirtumai“, dalyvavo tos pačios lektorės organizuotoje kūrybinėje praktinėje veikloje „Fraktalinio piešimo metodas“. Jolantos Židickienės teigimu, fraktalinis piešimas yra puiki savi-diagnostinė priemonė, […]

VIRTUALUS EKOLOGINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS „SĖKLŲ ISTORIJOS“

Vasario-gegužės mėnesiais ,,Diemedžio“ ugdymo centro mokytojai“  organizavo respublikinį ekologinį-kūrybinį projektą „Sėklų istorijos“. Virtualaus projekto tikslas-skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant edukacinių erdvių aplinką.   Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudarant palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie augalus, jų reikšmę gamtai, žmogui. Sulaukėme 35 nuotraukų koliažų iš Lietuvos ugdymo įstaigų: Šilutės, […]

Atvira integruota pamoka Šilutės Pamario progimnazijoje

Gegužės 6 d. Šilutės Pamario progimnazijoje vyko atvira integruota dailės, technologijų ir anglų kalbos pamoka 3c klasės mokiniams „Inscenizuoju pasaką“. Pamoką vedė mokytojos Laima Akucevičienė, Iveta Ambrulaitienė ir Asta Grigalienė. Mokytojos ir mokiniai pristatė pamokų ciklo „Inscenizuoju ir seku pasaką“ baigiamąją pamoką „Enormus turnip“ angliškai. Per dailės ir techologijų pamokas buvo kuriamos pasakai reikalingos kaukės. […]

Kompetencijomis grįstas ugdymas

Gegužės 4 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros metodininko Antano Balvočiaus paskaitoje „Kompetencijomis grįstas ugdymas ir atnaujinamos bendrosios programos“. Paskaitos metu lektorius aptarė kompetencijos sampratą, išryškino kompetencijos struktūrines dalis bei sandus. Buvo pristatyti atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų esminiai aspektai, išryškintos kompetencijų ugdymo galimybės dalykų pamokose ir kitoje veikloje.  Ši paskaita vyko pagal […]

Mokymai „Autizmo spektro sutrikimas ir komandinis darbas“

Gegužės 3 d. Švėkšnos lopšelio-darželio, Šilutės lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Žibutė“ mokytojai nuotoliniu būdu klausėsi mokymų „Autizmo spektro sutrikimas ir komandinis darbas“. VšĮ „ISADD Lietuva“ Taikomosios elgesio analizės programų vadovė Giedrė Skaisgirytė-Kairė papasakojo, kaip pažinti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, jų poreikius, atrasti tinkamiausius jiems pagalbos būdus ir priemones, koks kiekvieno komandos nario, dirbančio su vaikais […]

Mokėmės „Iris Folding“ technikos

Gegužės 4 dieną Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje pradinio ugdymo mokytojams vyko mini mokymai „Iris Folding“ technikos panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“. Mokymus vedė Vainuto gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Renata Jonuškienė. Mokymų uždavinys – susipažinti su „Iris Folding“ technikos atlikimo žingsniais ir pasigaminti atviruką šia technika. Mokytojos kūrybingai bendradarbiaudamos pasigamino po pirmąjį darbelį „Iris […]