„Sužadink man norą bendrauti“

Balandžio 8 d. Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ kartu su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „Sužadink man norą bendrauti“. Konferencijoje buvo siekta dalintis kolegialiąja patirtimi apie ugdymo priemonių įvairovę ir jų pritaikymo galimybes, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą.

Konferencijoje dalyvavusi Margarita Jurevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto lektorė, pristatė pranešimą „Į pagalbą vaikui ir ugdytojui: specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas. Vaikas, turintis autizmo spektro sutrikimą, ugdymosi aplinkoje“. Lektorė pristatė, koks yra asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų, kokie jo bendravimo ir elgesio ypatumai, sensorinės integracijos sutrikimai.

Laura Valionienė, LAA „Lietaus vaikai“ valdybos narė, autizmo temų lektorė ir straipsnių autorė, pranešime „Autistiško vaiko kalba ir komunikacija“ praplėtė patirtį apie austistiško vaiko kalbos ir komunikacijos ypatumus, galimybes, kaip padėti vaikui ugdytis kalbos gebėjimus, supažindino su naujais kalbos ugdymo metodais.

Konferencijoje dalyvavo pedagogai iš Šilutės, Palangos, Kretingos, Panevėžio, Vilniaus, Kauno. Dalintasi praktine ir išbandyta patirtimi, kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sensorinę ir socialinę integraciją. Tiek konferencijoje dalyvavusios lektorės, tiek pedagogai akcentavo, vienas iš pagrindinių sėkmingo ugdymo veiksnių yra palankios pedagogų vertybinės nuostatos, kad kokybišką ugdymąsi lemia ne kur (vieta) vaikas ugdomas, o kaip organizuojamas (procesas) pats ugdymas. Labai svarbus pedagogų pasirengimas bei aplinkos pritaikymas dar prieš vaikui įžengiant į grupę. Pristatytos ugdymo(si) priemonės kiekvieno pedagogo praktiškai išbandytos, išjaustos, efektyviai veikiančios ugdymosi procese. Kiekvienas konferecijos dalyvis ne tik pasidalino savo kolegialiąja patirimi, bet ir gavo visų konferencijoje pristatytų ugdymo(si) priemonių rinkinį.

Irma Morkūnienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji specialioji pedagogė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą