Archive for balandžio, 2022

Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams

Balandžio 21 d. Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė-Mikkelsen (kairėje) Šilutės meno mokykloje, Lietuvininkų 38, organizavo seminarą-praktikumą, meistriškumo pamokas „Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams.“ Lektorė – Gabrielė Kondrotaitė (dešinėje), Nacionalinės Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė. Šiuolaikinės technologijos, naujovės, socialiniai tinklai ir gyvenimo tempas formuoja naują požiūrį į mokymo procesą ir […]

„Mažas yra gražus“ – konferencija „Herderio skaitymai 3“

Mieli, šilutiškiai, balandžio 21 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko konferencija „Herderio skaitymai 3“. Jos pagrindinė idėja buvo pasirinkta J. G. Herderio frazė „Mažas yra gražus“, o tikslas – prisiminti J. G. Herderio veiklą, jo idėjas ir pažvelgti, kaip tos idėjos veikia mūsų nūdienos gyvenime. Konferencija vyko nuotoliniu būdu ir jos metu pranešimus skaitė mokslų daktarai […]

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje

Balandžio 20 d. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo nuotoliniame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušros Kazlauskienės, doc. dr. Ramutės Gaučaitės ilgalaikės programos „Individualios pažangos pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys pamokoje“ II modulio – „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldų ir personalizuotą mokymąsi“. Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas buvo demostruojamos technikos, kaip […]

Įvyko edukacinė – patyriminė  veikla „Užnemunės žemumos gamtos objektų ir dvarų architektūra istorinėje raidoje”

Balandžio 21 dieną 15 Šilutės rajono įvairių dalykų mokytojų išvyko į edukacinę – patyriminę išvyką į Užnemunę. Pirmiausia aplankytas Viešvilės gamtinio rezervato lankytojų centras. Direkcijos darbuotoja interaktyviomis priemonėmis supažindino su pelkių formavimosi procesais, rezervato įsteigimo istorija, išskirtine gyvūnija ir augalija, bei tik  šiame rezervate Lietuvoje veisiamais kurtiniais. Edukacijos metu turėjome galimybę stebėti kurtinius ir išgirsti […]

Kūrybinė laboratorija Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre

Balandžio 15 dieną,  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, ikiprofesinio mokymo kabinete vyko kūrybinė laboratorija „Darnus ugdymas mokykloje“, kurioje buvo pristatyta  teorinė ir praktinė medžiaga, parsivežta iš Graikijos sostinės Atėnų, kur 2022 m. kovo 7-11 d. vyko Erasmus+ KA1 kvalifikacijos tobulinimo kursai, tema „Mokyklų veikla: Švietimas tvariam vystymuisi“ (angl. Schools in Action: Education for Sustainable […]

Trečioji konferencija „Herderio skaitymai“

2022 m. balandžio 21 d. vyks trečioji konferencija „Herderio skaitymai“. Konferenciją organizuoja Šilutės pirmoji gimnazija. Pagrindine jos idėja pasirinkome Johanas Gotfrydas Herderio frazę: „Mažas yra gražus“. Herderis XVIII a. taip kalbėjo apie mažų tautų kultūrą. Šią idėją priminė dr. Arvydas Juozaitis, ir ši jo mintis pasirodė labai prasminga: mūsų XXI a. pasaulis, pasirodo, yra toks […]

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS ,,RID RID RID MARGI MARGUČIAI“

Projektą organizavo Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis bei Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. Šio projekto tikslas – turtinti ir plėtoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninę saviraišką, puoselėti ir saugoti Šventų Velykų papročių tradicijas. Šiuo projektu buvo siekiama aktyvinti Lietuvos bendrojo ir specialiųjų ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Visą kovo mėnesį vykęs […]

NUOTOLINIS IKIMOKYKLINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ RENGINYS „RID RID RID MARGUČIAI“

Įgyvendinant Praktinių studijų dienų veiklą (projektas “Lyderių laikas”) šių metų balandžio 14 dieną vyko tęstinis bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvavo Šilutės rajono Katyčių, Usėnų, Kintų pagrindinių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės. Šiais mokslo metais Kintai pakvietė ruoštis ateinančioms gražiausioms metų šventėms – šv. Velykoms ir pasiūlė puoselėti tradicijas bei paskatinti vaikus išbandyti įvairius velykinio kiaušinio marginimo […]

„Sužadink man norą bendrauti“

Balandžio 8 d. Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ kartu su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „Sužadink man norą bendrauti“. Konferencijoje buvo siekta dalintis kolegialiąja patirtimi apie ugdymo priemonių įvairovę ir jų pritaikymo galimybes, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą. Konferencijoje dalyvavusi Margarita Jurevičienė, Vilniaus […]

Geografijos mokytojų aktualijos

Balandžio 6 d. rajono geografijos mokytojai diskutavo apie 6-8 ir 9-12 klasių olimpiadų vykdymą, vertinimą ir jų rezultatus. Drauge su metodinės veiklos kuratoriumi Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiuoju specialistu Rūteniu Jankausku aptarėme dalyvavimą konkursuose nuotoliniu būdu, taip pat 2022/2023 metų olimpiadų organizavimo lūkesčius. Mokytojas R. Grikšas pasidalino gerąja patirtimi ugdant mokinį, atvykusį iš Ukrainos. Nuspręsta […]