Tikybos mokytojai veiklomis mini Šeimos metus

Tikybos mokytojai kovo 30 d. susirinkime išklausė Šilutės Pamario progimnazijos tikybos mokytojos, Šilutės dekanato šeimos centro vadovės Birutės Skuodienės pranešimo „Meilės amžinumas ir grožis“. Susirinkime dalyvavo ir Šilutės dekanas Remigijus Saunorius.

Savo veikla šiemet akcentuojame popiežiaus skelbtus iki birželio 26 d. Šeimos metus. Aptarėme veiklos klausimus: keturi mokytojai vyks į Telšius, kur vyks mokymai dėl Sutvirtinimo sakramento šventės „Užtvirtink“. Gegužės 20 d. suplanavome išvyką į Kretingos vienuolynus. Nutarėme dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose Mokytojų dienoje.

Džiaugiamės  galėdami pabūti drauge ir pasidalyti kolegialiąja patirtimi, kaip meilės ir grožio mokome savo ugdytinius.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė
(Iliustracija – iš Birutės Skuodienės pranešimo)