S. Kneipo metodo taikymas ir kitos naujovės

Kovo 22 d. rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame susirinkime dalijosi naujausia informacija ir kolegialiąja patirtimi. Susirinkime dalyvavo veiklos kuratorė Jurgita Vingienė.

Šilutės l/d „Žibutė” priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Mockienė pasidalijo vokiečių dvasininko, vieno iš savigydos pradininkų  S. Kneipo sveikatinimo metodo taikymo darželyje patirtimi.  Taikant šį metodą stiprinama vaikų  sveikata, ugdomos kompetencijos, įgyvendinamas šiuolaikinis ugdymo/mokymo turinys (įtraukusis ugdymas). Dalyviai turėjo galimybę pamatyti filmuotoje medžiagoje pamatyti, kaip tai įgyvendinama praktikoje.

Jurgita Lisauskienė, Šilutės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoje, pristatė projektą „Pasakų šalyje” – bendravimo ir bendradarbiavimo kartu su tėvais vykdant projektą kolegialiąją patirtį. Pamatėme pavyzdžių, kaip tėvai su vaikais pasiekia puikių skaitymo

Projekto metu tėvai įrašinėjo jų sekamas pasakas, tai dar vienas būdas žadinti norą vaikams skaityti, vaikai, išeidami iš darželio gaus dovanų jų tėvelių įrašytą audio pasakų rinkinį.

Jurgita Lisauskienė pakvietė rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojus dalyvauti fotografijų parodoje „Pavasaris vaiko akimis”.

Inga Mockienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja