Komandinis darbas įtraukties iššūkiams įveikti

Kovo 17 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytojai tobulino kompetencijas VšĮ „ISADD Lietuva“ lektorės Giedrės Skaisgirytės seminare „Komandinis darbas – kaip pasiruošti, kaip pasiskirstyti vaidmenimis, kaip vertinti vaiko pasiekimus“.

Kalbėjome apie komandos narių vaidmenis įtraukties procese, kas yra įtrauktis, nuo ko priklauso sėkminga įtrauktis, kas sudaro už sėkmingą vaiko ugdymą atsakingą komandą, kas atsakingas už strategijų kūrimą ir kt.

Tam, kad įtrauktis neštų naudą, ji turi būti padaryta sėkmingai. Kitu atveju tai bus žalinga visiems, dalyvaujantiems įtraukties procese. Įgytas žinias taikysime ugdyme, mokytojai ugdo savo kompetencijas, kaip įveikti netolimos ateities iššūkius.

Loreta Vilčauskienė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(Iliustracija paimta iš lektorės pranešimo).