+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas „Inovatyvūs ugdymo metodai“

Vasario 23 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai susirinkime „Inovatyvūs   ugdymo metodai“ dalijosi informaciniais pranešimais ir kolegialiąja patirtimi. Veiklos kuratorė –  Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė, svečias – Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė“ pavaduotoja ugdymui Zenutė Nausėdienė ir Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai nuotoliniame susirinkime išgirdo naujos informacijos, kurią, galbūt vėliau pritaikę ugdyme, galėsime plėtoti ir aptarti kituose susirinkimuose.

Šilutės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Indrė Diksienė skaitė pranešimą „Švietimo inovacija: pasitinkant įtraukųjį ugdymą”, kurį pradėjo pasaka, kurią užbaigė pranešimo pristatymą panaudojant apmąstymui, refleksijai.  Kaip žinia, jau nuo 2024 m. rugsėjo Švietimo sistemoje įvyks pokytis – startuos įtraukusis ugdymas. Pranešėja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Diksienė kalbėjo, kad jau mažais žingsneliais turim pasitikti įtraukųjį ugdymą, t. y. pradėti apie tai kalbėti, diskutuoti, kad galėtumėm tam pokyčiui tinkamai pasiruošti. Pranešėja dalyvius supažindino su įtraukiojo ugdymo samprata, ŠMSM įtraukiojo ugdymo veiksmų planu, įtraukiojo ugdymo vertybėmis ir principais, bei kokie laukia iššūkiai.  Pranešėja taip pat pateikė palyginimą tarp individualios įtraukties, kuris šiuo metu mokyklose vykdomas ir įtraukiojo ugdymo. Pranešėja pateikė įžvalgas, kaip nebijoti naujovių, iššūkių, nebijoti klysti. Palinkėjo, kad pedagogų darbe netrūktų atradimų ir sėkmės, kad į kiekvieno vaiko širdį atrastume po raktą.

Po pranešimo vyko diskusija. Siūlėme, jog reikia jau dabar pradėti apie tai galvoti ir kalbėti, keisti mūsų nuostatas. Su naujais pokyčiais atsiranda ir naujos sąvokos: pastoliavimas, universalus dizainas ugdymui, savivaldus mokymasis.

Indrei Diksienei, priešmokyklinio ugdymo mokytojai taip pat kyla klausimai: kas mus gąsdina, neramina? Ar nebus per sunki našta įstaigai, visuomenei? Jurgita Vingienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė teigė: kokios lėšos bus skiriamos, kaip darželiai pasiruoš, koks bus mokytojo indėlis, tai kol kas yra tik parengtas planas ir gairės.

Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorė teigė, kad turime diskutuoti ne tik apie pokytį, kuris įvyks po dviejų metų, bet dabar didesnį dėmesį turime skirti atnaujintai PU programai. Pateikė naujausią informaciją dėl atnaujintos PU programos, kaip ŠPT rengsis padėti pasiruošti priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbti pagal atnaujintą PU programą.

Inga Mockienė, Šilutės lopšelio-darželio ,,Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pranešime pristatė vokiečių dvasininko ir hidroterapeuto S. Kneipo sveikatinimo metodą, kurį jau antri metai taiko priešmokyklinio ugdymo grupėje, nes jų darželis turi sveikatinimo kryptį. S. Kneipo sveikatinimas paremtas filosofija, kuri apima 5 komponentus: judėjimą, hidroterapiją, sveiką mitybą, vaistažolių terapiją ir harmoniją.  Pranešėja pasidalijo savo gerąja darbo patirtimi (nuotraukomis), kaip šis metodas ir jo elementai įtraukiami į ugdymo procesą praktiškai, tiek patalpose, tiek lauke, kuo sveikatinimo metodas naudingas vaikams.

Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorė pranešėjai uždavė klausimų. Pasidžiaugė, jog šio metodo taikymas atliepia atnaujintos PUG programos turinį. Buvo pasiūlyta surengti atvirą veiklą kitų darželių pedagogams, panaudojant šio metodo keletą elementų.

Pedagogai nutarė ir toliau domėtis naujovėmis, sekti naujausią informaciją, ruoštis pokyčiams, tęsti diskusijas, dalintis gerąja patirtimi, pasisemti naudos ir žinių vieni iš kitų.

Indrė Sprainė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė