Seminarai mokyklų bendruomenėms

Bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba „Diemedžio“ ugdymo centras įgyvendina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Vasario 15 ir 22 dienomis vyko seminaras „Darbas su elgesio ir/ar emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“, o vasario 21 dieną – „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas“. Seminaruose dalyvavo pedagogai iš visos Lietuvos. Seminarus nuotoliniu būdu vedė „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Aldona Giržadienė.

Seminarų metu kalbėta ypač aktualia tema – mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimą, ugdymą. Buvo aptarta elgesio ir emocijų sutrikimų klasifikacija, sunkumus ar sutrikimus lemiantys veiksniai, ypatumai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymu mokykloje strategijomis, elgesio korekcijos metodais ir būdais. Daug dėmesio skirta praktinei užduočiai, kurios metu pedagogai analizavo įvairias sudėtingas situacijas pagal PEP modelį (Evans, 2008): idenditifikavo problematiško elgesio veiksnius, netinkamą vaiko elgesį, pasekmes bei numatė intervencijas netinkamo elgesio korekcijai.

Tikimasi, kad seminaro metu įgytos žinios didins pedagogų kompetencijas ugdyti elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčius mokinius, gerės gebėjimai suvaldyti ir spręsti mokinių tarpusavio konfliktus, stiprės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, kuriant palankią mokymo(si) aplinką elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turintiems mokiniams.

Primenama, kad nuo 2024 metų rugsėjo mėnesio, įsigaliojus Švietimo įstatymo pakeitimui, dar daugiau mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimą, mokysis bendrojo lavinimo mokyklose kartu su bendraamžiais. Organizuojant ugdymo procesą elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, svarbus tampa pedagogų kompetencijų vaidmuo. Akivaizdu, kad pedagogams teks nuolat permąstyti ugdymo strategijas, kad elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turintis vaikas, kuris buvo „iškritęs“ iš ugdymo sistemos ir vėl sugrąžintas, jaustųsi gerai, kad ugdymas būtų orientuotas į vaiko poreikius ir vystymosi potencialą bei pritaikytas prie kiekvieno vaiko individualumo.

Aldona Giržadienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro psichologė,
(Autorės nuotr.)