+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Respublikinis virtualus ekologinis kūrybinis projektas „Sėklų istorijos“

Kviečiame dalyvauti respublikiniame virtualiame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ekologiniame-kūrybiniame projekte ,,Sėklų istorijos‘‘, skirtame specialiųjų ugdymo(si) poreikių  turintiems mokiniams, (jų tėvams, globėjams/rūpintojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, auklėtojams).

Dalyvių registracija kovo 2 d. (iki gegužės 10 d.) semiplius.lt sistemoje. Praktinės patyriminės veiklos įstaigose vyks kovo ir balandžio mėnesiais. Gegužės mėnesį organizuosime atsiųstų darbų virtualią parodą.

Užsiregistravusiems semiplius.lt išsiųsime smulkesnę informaciją ir renginio nuostatus.

Vilma Uselienė,
Daiva Budvytienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro auklėtojos metodininkės