Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte „Rid rid rid margi margučiai“

Iki kovo 30 d. kviečiame išsiųsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, projektinius darbus. Projekto  „Rid rid rid margi margučiai“ veiklą organizuoja Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

Veiklos tikslas – turtinti ir plėtoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninę saviraišką, gebėjimus, aktyvinti jų kūrybiškumą.

Kviečiame registruotis semiplius.lt kovo 3 d. ir dalyvauti, smulkesnė informacija renginio nuostatuose.

Elvyra Rimkuvienė,
Kintų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė

Monika Žeimienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė