UGDYMO(-SI) ĮVAIROVĖS ĮTAKA MOKINIŲ MOTYVACIJAI IR PASIEKIMAMS GERINTI

2022 m. vasario 17 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla į respublikinę konferenciją „UGDYMO(-SI) ĮVAIROVĖS ĮTAKA MOKINIŲ MOTYVACIJAI IR PASIEKIMAMS GERINTI“ pasidalinti patirtimi pakvietė rajono ir šalies pedagogus. Mokykla nuo 2019 m. vykdo „Kokybės krepšelio“ projektą, ir ši konferencija buvo viena iš baigiamųjų projekto viešinimo veiklų.

Susirinkusius dalyvius pasveikino Kristina Rūta Dzeventlauskienė, „Kokybės krepšelio projektinės veiklos metodininkė bei Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė.

Konferencijos tema buvo labai plati, tačiau didžiausia pranešimų dalis buvo apie patirtinį tyrinėjimą – STEAM mokymąsi, projektinę veiklą.

Pastebėjome, kad patirtinis mokymasis aktualus tiek pradinukams, tiek gimnazistams. Galbūt kažką nustebino, kad STEAM gali būt diegiamas net ir klasės vadovo veikloje, aktyvinant mokinius, įtraukiant juos į įvairias veiklas, skatinant jų iniciatyvumą ir aktyvumą.

Konferencijos metu buvo aptariama tarpdalykinė integracija, veiklų įvairovė, mokymasis be sienų, už klasės ribų. Buvo pristatytas  kinestetinis mokymosi stilius, kuris leidžia judesiu, veiksmu, žaidimu padidinti įsiminimą, tuo pačiu didinant grįžtančių žinių kiekį bei mokymosi motyvaciją.

Kaip minėjo ne vienas pranešėjas, visi šie metodai aktualūs šios dienos mokyklai ir mokiniui, nes vaikas geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Šie metodai suteikia naujų kompetencijų, kurios reikalingos ateities visuomenėje.  Vykdant  patyrimines, tiriamąsias veiklas svarbu tinkamai reflektuoti.

Pedagogai minėjo, kad plačias galimybes atvėrė nuotolinis mokymasis, nes per tą laiko išmokome ir išbandėme ne vieną naują įrankį (skatinti fizinį aktyvumą, taikyti įvairių dalykų pamokose, dalyvauti piliečių mokslo tyrimuose, psichologijos pamokose).

Išgirdome  ne tik daug naujo, bet prisiminėme ir dar kartą akcentavome tai, kas jau žinoma ir itin svarbu. Reikšminga tai, kad auginant mokinio motyvaciją svarbiausia mokytojo asmenybė, negalime transliuoti nusivylimo vaiku, tačiau turime pastebėti jo sėkmes, net ir mažiausias. Ar visada pastebime mokinio sėkmę, kur dedame akcentą – ant sėkmės, ar ant nesėkmės?

5 valandas trukusios konferencijos metu susirinkusi daugiau nei 100 pedagogų bendruomenė išklausė net 17 pranešimų. Gavome ne vieną idėją, metodą, patirtį, kurias taikysime ugdyme.

Asta Arnašienė,
Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui