Archive for vasario, 2022

Seminarai mokyklų bendruomenėms

Bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba „Diemedžio“ ugdymo centras įgyvendina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Vasario 15 ir 22 dienomis vyko seminaras „Darbas su elgesio ir/ar emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“, o vasario 21 dieną – „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas“. Seminaruose dalyvavo pedagogai iš visos Lietuvos. Seminarus […]

Respublikinis virtualus ekologinis kūrybinis projektas „Sėklų istorijos“

Kviečiame dalyvauti respublikiniame virtualiame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ekologiniame-kūrybiniame projekte ,,Sėklų istorijos‘‘, skirtame specialiųjų ugdymo(si) poreikių  turintiems mokiniams, (jų tėvams, globėjams/rūpintojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, auklėtojams). Dalyvių registracija kovo 2 d. (iki gegužės 10 d.) semiplius.lt sistemoje. Praktinės patyriminės veiklos įstaigose vyks kovo ir balandžio mėnesiais. Gegužės mėnesį organizuosime atsiųstų darbų virtualią parodą. Užsiregistravusiems […]

Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte „Rid rid rid margi margučiai“

Iki kovo 30 d. kviečiame išsiųsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, projektinius darbus. Projekto  „Rid rid rid margi margučiai“ veiklą organizuoja Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis. Veiklos tikslas – turtinti ir plėtoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninę saviraišką, gebėjimus, aktyvinti jų kūrybiškumą. Kviečiame registruotis semiplius.lt kovo 3 d. ir dalyvauti, smulkesnė […]

Kvietimas

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ balandžio 8 d organizuoja Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų nuotolinę metodinę-praktinę konferenciją „Sužadink man norą bendrauti“, skirtą paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Kviečiame aktyviai dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus. Būtina dalyvių registracija semiplius.lt sistemoje – kviečiame iš anksto registruotis. Irma Morkūnienė, Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyr. specialioji pedagogė

Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje?

Vasario 18 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo mokymų “Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje?” antroje dalyje (vedė Jurgita Beitienė). Mokymus veda Jurgita Beitienė, Jolanta Pūkienė, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos metodininkės, besidalijančios turima patirtimi ir žiniomis. Mokymų metu dalyviai susipažino su įrankių Biteable, Wordwall, Learningapps ir Liveworksheets panaudojimu pamokose, tobulino savo skaitmeninę kompetenciją, […]

UGDYMO(-SI) ĮVAIROVĖS ĮTAKA MOKINIŲ MOTYVACIJAI IR PASIEKIMAMS GERINTI

2022 m. vasario 17 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla į respublikinę konferenciją „UGDYMO(-SI) ĮVAIROVĖS ĮTAKA MOKINIŲ MOTYVACIJAI IR PASIEKIMAMS GERINTI“ pasidalinti patirtimi pakvietė rajono ir šalies pedagogus. Mokykla nuo 2019 m. vykdo „Kokybės krepšelio“ projektą, ir ši konferencija buvo viena iš baigiamųjų projekto viešinimo veiklų. Susirinkusius dalyvius pasveikino Kristina Rūta Dzeventlauskienė, „Kokybės krepšelio“ projektinės […]

Dailė, kaip terapijos taikymo praktika darbui su vaikais

Vasario 15 d. rajono  švietimo įstaigų psichologės rinkosi Švietimo pagalbos tarnybos salėje kūrybinei praktinei veiklai „Dailė, kaip terapijos taikymo praktika darbui su vaikais“. Užsiėmimą vedė psichologė Aušra Ivanovė. Tokios veiklos taikymas padeda atskleisti ir be prievartos spręsti neįvardytas emocines problemas, neįsisąmonintus vidinius konfliktus vaikams ir suaugusiems. Darbas grupėje padeda lavinti vaizduotę, moko dirbti bendradarbiaujant, padeda […]

„Diemedžio“ ugdymo centras įgyvendina projektą

2020 m. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, „Diemedžio“ ugdymo centro darbo grupė parengė projektą ir gavo finansavimą „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, mokėjimo plaukti ir socializacijos svarba“. Projekto Nr. SRF-FAV-2020-1-0157. Fizinio aktyvumo didinimas per plaukimą, linksmos veiklos ir įdomūs žaidimai atveria mokiniams galimybes į saugesnį, sveikesnį […]

Dar dvi atviros pamokos Usėnuose

Šiandien, vasario 9 d., Usėnų pagrindinėje mokykloje vyko dvi atviros pamokos: pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jūratės Mockuvienės lietuvių kalbos pamoka 3 kl. „Ko išmokau apie veiksmažodį“ ir integruota mokytojų metodininkių Loretos Butkienės, Jolantos Alsytės rusų kalbos ir dailės pamoka 6 kl. „Mano draugiška šeima“. Nuo gerai suplanuotos pamokos priklauso švietimo paslaugų kokybė, mokinių mokymosi motyvacija […]

Veiklą aptarė technologijų mokytojai

Vasario 8 d. technologijų mokytojai nuotoliniame susirinkime aptarė mokinių technologijų olimpiados organizavimo klausimus, veiklos klausimus 2022-iesiems. kolegialiame pasitarime dalyvavo ir veiklą kuruojantis Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Rūtenis Jankauskas. Diskutavome ir dėl mokinių dalyvavimo „Sidabro vainikėlio “ konkurse, organizuojamame tauragiškių. Sudarėme mokinių olimpiados darbų vertinimo komisiją,  užsiminėme, kokiomis sėkmės istorijomis dalinsimės rudenį per mokinių […]