Archive for 4 sausio, 2022

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Gruodžio 29 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu išklausė „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjos Aurelijos Kasparavičienės ir psichologės Aldonos Giržadienės seminaro „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Apžvelgta pedagogo darbo su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais […]

„Moodle“ įrankių panaudojimo galimybės

Gruodžio 29 d. gausus Šilutės pirmosios gimnazijos kolektyvas (per trisdešimt mokytojų) virtualiai išklausė Andriaus Petrausko, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos informacinių technologijų mokytojo metodininko, kolegialiosios patirties modulio pagal ilgalaikę programą „Virtualioji mokymo(si) sistema ugdymo procese“(kodas 211000854). Andrius Petrauskas dalijosi kolegialiąja „Moodle“ įrankių panaudojimo galimybių, mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimo bei vertinimo patirtimi. Buvo naudinga sužinoti, kokiomis […]

UGDYMO TURINIO PRATURTINIMAS IR AKTUALIZAVIMAS

Edukacija mokytojams ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti vyko virtualiai gruodžio 28 d. Tai ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ (kodas 213002007) modulis. Usėnų pagrindinės mokyklos pedagogai sėmėsi patirties iš Šiaulių Dubysos aukštupio mokyklos, kuri yra įdomi savo struktūra. Ją sudaro trys mokyklos: Aukštelkės mokykla, Bubių mokykla ir Kurtuvėnų mokykla. Savo […]

Kolega – kolegoms

Gruodžio pabaigoje Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo Kokybės krepšelio veikloje „IKT panaudojimo pamokoje galimybės“, kurią vedė tos pačios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė. Mokytojai mokėsi dirbti programėlėmis „Padlet“, „Bamboozle“, „Mystorybook“, „Storyjumper“ ir „Mentimeter“. Pasidalijimas žiniomis tikime padės pamokas tapti patrauklesnėmis, informatyvesnėmis, inovatyviomis. Linkime mokytojams, kad tai neliktų tik teorinės žinios, bet taptų patogiu […]