Supervizijos socialiniams pedagogams ir mokytojo padėjėjams

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko supervizijų grupės mokytojo padėjėjams ir socialiniams pedagogams. Jas vedė Tarnybos III kategorijos psichologė Ilona Norgėlienė.

Supervizija – tai konsultacinė pagalba specialistams, norintiems tobulėti ir dirbti efektyviau. Tai grupinio konsultavimo procesas, kuriame gali dalyvauti nuo 4 iki 8 asmenų, kurie nėra tiesiogiai susiję darbo santykiais, bet yra tos pačios arba panašios srities specialistai.

Antradieniais vyko susitikimai,  kuriuose buvo gvildenamos neišspręstos, keliančios nerimą situacijos, stiprinamos dalykinės ir asmeninės kompetencijos, padedama susidoroti su emociniais krūviais darbe, kitos temos.

Po švenčių organizuojamos dvi naujos mokytojų padėjėjų ir socialinių pedagogų supervizijų grupės.

Ilona Norgėlienė,
Švietimo pagalbos tarnybos psichologė