Įvairių IT mokomųjų programų galimybės ugdyme

Gruodžio 16 d. pradinių klasių anglų kalbos mokytojams Švietimo pagalbos tarnyboje organizavome kūrybinę praktinę laboratoriją „Įvairių IT mokomųjų programų galimybės ugdyme“ su Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinių klasių anglų kalbos mokytoja eksperte Renata Ivaščenkiene. Tai labai maloniai kolegialiąja patirtimi besidalijanti, nuolat profesinio meistriškumo siekianti mokytoja ekspertė, su kuria susitinkame kasmet. Susirinkime taip pat dalyvavo metodinio būrelio kuratorė Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Riaukienė.

Renata Ivaščenkienė pasidalijo projektinės veiklos informacija – ką tik buvo grįžusi iš Italijos. Taip pat dalijosi savo patirtimi naudojant IT įrankius: Prezi, Doodle, Mentimeter, kitus. Kalbėjome apie ugdymo proceso veiksmingumą, mokinių motyvacijos skatinimą, žaidimais grįstą mokymą. Dirbome visi drauge, išsikalbėjome, ką mes jau naudojame pamokoje, pasidalijome kitam susirinkimui užduotimis įsisavinti po naują IT programą ir su ja supažindinti susirinkimo dalyvius. Kolektyvinis darbas buvo rezultatyvus ir sėkmingas.

Vida Lebedeva,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinių klasių anglų kalbos mokytoja