Psichologės aptarė veiklos ataskaitą, ateities planus, dirbo komandoje

Gruodžio 16 d. rajono mokyklų  psichologės Zoom platformoje rinkosi į nuotolinį, paskutinį šių metų susirinkimą. Buvo aptarta 2021-ųjų veiklos ataskaita, suplanuota veikla 2022 metams. Psichologė Kristina M. pristatė atvejį analizei.

Apibendrinant galima sakyti, kad 2021 metai psichologų metodiniam būreliui buvo darbingi:  įvykdytos visos planuotos veiklos, aptarti analizėms pateikti atvejai, dalyvauta konferencijoje, vyko edukacinė išvyka. Atsižvelgiant į būrelio narių siūlymus ir pageidavimus parengtas 2022 metų veiklos planas, veiklos numatytos kiekvieną mėnesį. Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė pasidalijo naudingu paauglių konsultavimo atvejo pavyzdžiu, būrelio narės pasidalijo įžvalgomis.

Rajono psichologų metodinis būrelis artėjančių švenčių proga linki: mylėti save, džiaugtis mažais stebuklais, santarvės ir įsiklausymo, kantrybės ir stiprybės, vilties, kūrybinių atradimų… Šilto, jaukaus stebuklo laukimo!

Rūta Gagienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė