Nuotolinė priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinė praktinė laboratorija „Šviesioji zuikių akademija“

2021 m. gruodžio 9 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai susitiko nuotolinėje priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinėje praktinėje laboratorijoje „Šviesioji zuikių akademija“. Taip pat buvo aptarta priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 2021 m. uždavinių įgyvendinimo ataskaita bei 2022 m. būrelio veiklos planas. Naudingomis įžvalgomis pasidalino Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės – mentorė Vida Nemanienė ir vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė.

Susirinkimą pradėjo Šilutės pedagogų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Nijolė Rimkuvienė, paaiškindama žodžio „akademija“ reikšmę. Akademija – tai mokslo, meno vieta, kur žmonės susitinka kurti. Šilutės lopšelio-darželio mokytojos Indrė Sprainė ir Irena Gvildienė pristatė ugdymo procese naudojamą aktyvųjį projekto metodą. Mokytojos įtraukė visus ugdytinių tėvelius kuriant grupės projektą „Šviesioji zuikių akademija“, kurio metų grupės bendruomenė kūrė vaizdines mokomąsias priemones, atitinkančias kiekvieno priešmokyklinuko gebėjimus, stiprino savo grupės narių bendruomeniškumą, didino vaikų motyvaciją mokytis.

Ugdytiniai pagamintas namuose priemones pristatė savo draugams, mokytojai. Dabar jos – vienos iš labiausiai vaikų naudojamų mokomųjų priemonių grupėje. Sukurtas refleksijos korteles išbandėme ir su metodinio būrelio mokytojais nuotoliniu būdu. Tai leido čia ir dabar gauti grįžtamąjį ryšį, įsitikinti, kad projektas, jo sklaida davė daug naudų.

Mokytoja Indrė Sprainė pasidalino internetine nuoroda apie projektą ,,Projektas nuo A iki Z“, kuris tarsi pratybų sąsiuvinis supažindinantis glausčiau su projekto kūrimu, jo etapais, veiklomis. Taip pat aptarta priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 2021 m. uždavinių įgyvendinimo ataskaita bei 2022 m. būrelio veiklos.

Pasidalinus gerąja darbo patirtimi, išgirstomis mintimis ir idėjomis mokytojai galės jas pritaikyti ugdymo(si) procese savo įstaigose.

Vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė pastebėjo, kaip svarbu užmegzti ir išlaikyti santykį su ugdytinių tėveliais. Pasidžiaugė, kad ir nuotoliu būdu, bet metodinio būrelio užsiėmimas pavyko puikiai, buvo panaudota inovatyvi priemonė užsiėmimo refleksijai.

Indrė Sprainė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė