+370 441 76244

info@sptsilute.lt

IT mokytojai dėkingi Tatjanai ir Antanui Balvočiams už naujausią informaciją

Lapkričio 30 d. įvyko virtualus IT mokytojų susirinkimas. Aptarėme veiklos klausimus, suplanavome veiklą 2022-iesiems. O svarbiausia, klausėmės dviejų įdomių lektorių – vadovėlių bendraautorių Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, švietimo lyderystės konsultantės, ir Antano Balvočiaus, NŠA metodininko atsineštų žinių. Susitikime dalyvavo kolegos IT mokytojai iš Klaipėdos, Skuodo, Kelmės rajonų.

Antanas Balvočius, Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos Nacionalinės švietimo agentūros metodininkas, skaitmeninės kompetencijos aprašo ir informatikos bendrosios ugdymo programos kūrimo grupės narys,  pasidalijo įžvalgomis apie atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas IT mokytojams ir  septintosios – skaitmeninės – kompetencijos ugdymą netolimos ateities klasėse. Gana detaliai buvome supažindinti su programos atnaujinimo procesu, kas ir kaip šiuo metu vyksta ir planuojama.

Tatjana Balvočienė pristatė kuriamą 5-6 klasėms vadovėlį, kuris mums pasirodė labai patrauklus ir spalvingas, skoningai ir linksmai iliustruotas.  Auditorija net paklausė, kada bus tokie vadovėliai aukštesniosioms klasėms.

Dar buvome supažindinti su „Apromis“ platforma, kurią darbe naudoja mokytoja Tatjana.

Informacijos – įdomios ir naujos – gavome daug, valandos mums neužteko, buvo galima dar porą valandų klausyti lektorių, kurie taip nuoširdžiai dalijosi darbų rezultatais.

Asta Arnašienė,
Rajono IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Usėnų pagrindinės mokyklos IT vyresnioji mokytoja