DARBO PATIRTIES SKLAIDA, TAIKANT INOVATYVIUS UGDYMO(SI) BŪDUS

Lapkričio 17 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis, taikant inovatyvius ugdymo(si) būdus – STEAM, Kimochi, naratyvinio žaidimo, aktyvios fizinės veiklos, edukacinės aplinkos kūrimo, projektinės veiklos. Dalyvavo 45 mokytojai.

Juknaičių vidurinės mokyklos mokytoja Rima Bagdonienė dalijosi darbo patirtimi taikant STEAM metodą. „…sekant pasaką „Trys paršiukai“, vaikai, panaudoję plaukų džiovintuvą, įsitikino, jog nameliai iš šakelių ar šiaudelių labai silpni, nes nugriuvo. Tvirčiausias iš akmenėlių.“ Mokytoja pastebėjo, jog taikant šį metodą ugdytiniai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalijasi įspūdžiais, patyrimais, atradimais, patiria džiaugsmą veikdami.

Mokytoja Inesa Krasauskaitė iš lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ pristatė veiklų epizodus, kurių metu naudoja Kimochi ir naratyvinio žaidimo elementus. Kimochi lėlės – nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė – padeda kalbėtis su vaikais apie jausmus, juos pavadinti, atpažinti ir valdyti. Naratyvinis žaidimas su kimochi lėlėmis leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

Mokytojos Nijolė Beržinienė ir Daiva Šilienė ir Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos pristatė projektinę veiklą „Vandenėlio išdaigos“. Projektas orientuotas į vaikų asmeninį tobulėjimą, išbandant naujas ugdymo(si) sąlygas: ieškant skonio skirtumo ragaujant virintą, paprastą vandentiekio ar mineralinį vandenį; išbandant ir sužinant, kaip vanduo patenka į antrą aukštą; kodėl piešinys pradingsta vandenyje, kodėl jūra neužšąla… džiaugėsi kurdami vandens muziką ir kt.

Mokytoja Daiva Austynienė iš lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ sudomino klausytojus projektine veikla „Sėdėti, judėti sveika ir naudinga terapinių kamuolių pagalba“. Mokytoja atkreipė dėmesį, jog daugėja vaikų, turinčių netaisyklingą laikyseną jau ikimokykliniame amžiuje. Todėl ėmėsi iniciatyvos tobulinant vaikų taisyklingos laikysenos įgūdžius. Ugdytiniai sėdėdami ant terapinių kamuolių juda iš vienos vietos į kitą ne tik grupėje, bet ir darželio koridoriais, veikdami prie stalo vaikai taip pat renkasi sėdėti ant kamuolio, o ne ant kėdės. Klausytojus džiugiai nuteikė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių kaubojiško šokio videoįrašas panaudojant terapinius kamuolius.

Mokytoja Ingrida Peteraitienė iš lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ pristatė kūrybinius metodus, skatinančius ugdytinius veikti, patiriant vaikystės džiaugsmus – kuriant žaidimus su sniegu, kaštonais, rudeniais lapais, panaudojant STEAM metodo priemones tyrinėjimams gamtoje. Mokytoja teigia, jog žaidimas vaikams ne tik smagus užsiėmimas. Veikdami gamtoje vaikai lavina(si) kūrybiškumą, motyvaciją, vaizduotę, valią, norų ir jausmų valdymą – mokosi tyrinėti pasaulį.

Mokytoja Aušra Vaitkuvienė iš lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ pažymi, jog aplinka taip pat svarbus ugdymo(si) bei mokymo(si) šaltinis. Tinkamai išplanuotos ir įrengtos grupės ar lauko erdvės, mobili, saugi įranga pritaikoma vaikų kūrybiniams ir vaizduotės žaidimams.  Edukacinė aplinka turi būti kuriama taip, kad besimokantysis galėtų ja pasinaudoti.

Dėkojame pranešėjoms už pasidalintas darbo patirtis, idėjas taikant inovatyvius ugdymo(si) būdus.

Daiva Bačiulienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytoja metodininkė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė