+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Šilutiškių kinestetiniai mokymo metodai – Šeduvos mokytojams

Rugpjūčio – lapkričio (4-5 d.) mėn. vyko 40 val. programos „Judėjimo ir minties darna (kodas 211001178)“ mokymai Šeduvos gimnazijos pedagogams. Mokymus vedė: Šilutės Pamario progimnazijos mokyklos mokytojos metodininkės Iveta Ambrulaitienė, Irma Kelpšienė.

Kinestetikai – tai žmonės, kurie pasaulį pažįsta lytėdami ir dalyvaudami, lengvai prisimena įvykius ir gali įvardyti su jais susijusius jausmus bei pojūčius. Mokiniams, turintiems kinestetinį mokymosi stilių, patinka fizinė veikla, modeliavimas, žaidimai lauke, ekskursijos, mokymasis veikiant (projekto metodas). Kinestetikai įsimena žodžius juos perrašydami ar bent judindami ranką taip, tarsi rašytų. Kalbėdami jie dažnai tarsi imituoja tai, apie ką pasakoja. Kadangi kinestetikai fiziškai labai aktyvūs, jiems mokantis būtinos reguliarios pertraukėlės. Tokiems žmonėms patinka, kai užduotys pateikiamos emocionaliai, demonstruojant realius objektus, naudojant daug gestų ir mimikos elementų.

Mokinių, turinčių vyraujantį kinestetinį mokymosi stilių, Šeduvos gimnazijoje yra apie 27 procentus. Viena iš gimnazijoje parengtos ir įgyvendinamos ,,Kokybės krepšelio“ programos prioritetinių veiklos sričių yra mokinių kinestetikų ugdymas, jiems tinkamų ugdymo metodų pritaikymas pamokoje, tam reikalingų mokymo priemonių įsigijimas.  Siekdami tobulinti šią veiklos sritį Šeduvos gimnazijos mokytojai dalyvauja ilgalaikėje kvalifikacijos kėlimo programoje ,, Judėjimo ir minties darna. Kinestetinis mokymosi stilius“. Lapkričio 4-5 dienomis Šeduvos gimnazijoje vyko jau antrieji mokymai, kuriuose lektorės Iveta ir Irma iš Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos demonstravo įvairius kinestetinius mokymo metodus, kuriuos galima taikyti kalbų, tiksliųjų ir socialinių mokslų pamokose. Mokymų metu įvairius kinestetinius metodus išbandytus pamokose demonstravo ir Šeduvos gimnazijos mokytojai.  Seminaro metu mokytojai visus metodus patys praktiškai pabandė ir  atliko. Įsitikinome, kad  kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams tinka demonstracijos, simuliacijos, „realius“ dalykus atspindintys vaizdo siužetai ir kino filmai, atvejų analizė, vaidmenų atlikimas, laboratoriniai užsiėmimai, dirbtuvės, praktiniai užsiėmimai. Svarbu, kad būtų dirbama su „realiais“ dalykais, kuriuos galima „pačiupinėti“. Rašymas ir skaitymas taip pat gali tikti kinestetinio stiliaus mokiniams, bet tai turi būti užduotis apie tai, kas, ką, kada ir kaip turi daryti (atvejų analizės, planavimas).

Seminaro metu mokytojai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijas.

Aušra Mickutė,
Šeduvos gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė-metodininkė