+370 441 76244

info@sptsilute.lt

IKT įrankių panaudojimas ugdymo procese

Šilutės Pamario progimnazijos mokytojams rugsėjį-spalį vyko 40 val. programos „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje(kodas 211001193)“ 18 val. mokymai   „IKT įrankių panaudojimas ugdymo procese“. Mokymus vedė: Šilutės Pamario progimnazijos mokytojos Selestina Sirtautė, Vitalija Kurpeikienė, Daiva Žygaitienė, Nijolė Kungelienė.

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau skverbiasi į ugdymo procesą. Nauji IKT įrankiai / programos, virtualios mokymosi aplinkos dar gana nedrąsiai praktikuojami. Tai susiję su informacinių gebėjimų bei metodinės medžiagos stoka. Žinome, kad IKT yra efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Sparčiai tobulėjant edukacinėms technologijoms, atsiranda naujų, žaismingų ir įdomių IKT įrankių, kurie padeda lengviau ir paprasčiau organizuoti įdomias mokymo ir mokymosi veiklas. Tam, kad efektyviai ir tikslingai naudotų IKT pamokoje, mokytojai susipažins su įvairiais IKT įrankiais, kurių naudojimas padės stiprinti mokinių motyvaciją mokytis bei mokinių asmeninę pažangą, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu.

Programos tikslas – naudojantis įvairias internetiniais IKT įrankiais, gerinti bei tobulinti ugdymo proceso kokybę.

Vitalija Kurpeikienė,
Šilutės Pamario progimnazijos pavaduotoja ugdymui