Archive for spalio, 2021

Virtuali apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“

Spalio 19 d. vyko virtuali chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“. Mokytojai dalijosi kolegialiąja ugdymo patirtimi bei informacija apie praktinio patyriminio ugdymo organizavimą mokyklose. Dalijomės kolegialiąja ugdymo patirtimi mokyklose. Diskusijai medžiagą parengė ir pateikė Šilutės pirmosios gimnazijos chemijos mokytoja Danutė Jokšienė ir   Šilutės  Pamario progimnazijos chemijos mokytoja Dalia Jonaitienė. Veiklos vykdytos […]

Kolegialioji patirtis „IKT technologijų taikymo galimybės ugdymo(si) procese”

Dalyvavome Erasmus+ projekte „Informacinės komunikacinės technologijos ir kūrybiškumas klasėje specialius poreikius turintiems mokiniams“,- vykome į  mokymus „ITC in Education“ Čekijoje, Prahos mieste. Spalio 25 dieną, tarptautinių mokymų metu įgytą patirtimi pasidalinome su rajono pedagogais, kurių vaizdo konferencijoje dalyvavo per 30. Pristatėme IKT naujoves, įvairias programas: Edpuzzle.com, Insertlearning.com, superteachertools.us, classDojo.com, intothebook.com, plickers.com, goosechase.com, hour of code, […]

Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės

Spalio 22 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės“. Informaciją šia tema pedagogams pateikė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, kuratorė Jurgita Vingienė, metodinio būrelio pirmininkė Agnita Kazakevičienė. Pristatytos inovatyvios logopedinės priemonės ir aprobuotos pačių pedagogių sukurtos ir ugdymo įstaigose praktiškai išbandytos mokymo […]

Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas

Laimėjus projektą ir finansavus Lietuvos kultūros tarybai ir Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje spalio 15 d. buvo surengta konferencija ir mokymai pedagogams, turizmo ir informacinių centrų darbuotojams „Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas“. Buvo keliama problema, kad net Mažosios Lietuvos regione gyvenantys specialistai (ir ne tik) ne visada supranta, kuo regionas išskirtinis. […]

Gamtamokslinių stebėjimų taikymas patyriminiame ugdyme

Spalio 14 d. po dienos darbų Pamario zonos pradinių klasių mokytojai lankėsi Aukštumalos pažintiniame take, tikslu gautas gamtamokslines žinias perteikti mokiniams. Pažintiniame take mus lydėjo gidas Borisas Belchevas, kurio turtingas žinių bagažas mus stebino – palyginti mažai žinojome apie čia pat, šalia esančias įdomybes, apie kurias turėsime galimybę paaiškinti mokiniams, taikyti ugdyme. Aukštumalos pažintinis takas, […]

Domėjomės etnine Šakių kultūra

Spalio 9 d. Šilutės lopšelio darželio „Pušelė“ mokytojai vyko tobulinti etninės kultūros kompetencijų vyko į  Šakių rajono piliakalnius, dvarus, dalyvavo Suvalkijos etnografinio regiono kulinarinio paveldo edukacijose. Gelgaudiškio dvare mus pasitiko pati Gelgaudiškio kultūros centro direktorė Diana Šležienė, kaip dvaro „Ponia“. Visiems drauge buvo labai miela pasidžiaugti Šakių piliakalniais, dvarais, dalyvuati Suvalkijos etnografinio kulinarinio paveldo edukacijose. […]

Liepsnelė ir 9 rūšių zylės… Ventės rage

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas mokytojams mielai organizuoja edukacines išvykas, bet patys jose nedalyvaujame. Mokytojo dienos proga „pasidovanojome“ edukaciją į Ventės rago ornitologinę stotį, kur dalyvavome paukščių žiedavimo procese… Iš vedėjo Vytauto Jusio sužinojome daugybę faktų apie paukščių migraciją, jų gyvenimą, kada ir kaip sugaunami ir žieduojami paukščiai, kiek jų jau sužieduota ir kt. Vytautas Jusys […]

Bendradarbiauja Klaipėdos ir Šilutės bibliotekininkės

Rugsėjo 30 d. rajono bibliotekininkų metodinis būrelis, didžiausią iniciatyvą parodžiusi Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bibliotekininkė Rita Šarkienė, pakvietė Klaipėdos miesto švietimo įstaigų bibliotekininkes į metodinę dieną.  Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio bibliotekininkė Henrika Nedzveckienė auditorijai pristatė ELVIS biblioteką:  kas gali tapti ELVIS vartotojais, kaip veikia ELVIS biblioteka, kodėl ji skirta tik tikslinei auditorijai. Diena buvo nepaprastai […]

Patyriminės veiklos praktika ir mokinių pasiekimai

Rugsėjo pabaigoje rinkosi technologijų mokytojai virtualiai aptarti veiklos klausimus. Dienotvarkėje planavome aptarti įstaigų kolegialiąją patyriminės veiklos praktiką ir pasidalyti mokytojų sėkmėmis,  mokinių pasiekimais. Mokytojai nuoširdžiai dalijosi praktinių veiklų idėjomis ir sėkmėmis, pademonstravo vaizdinę atliktų veiklų medžiagą. Siūlėme papildyti veiklos planą informacinėmis praktinėmis veiklomis, kurias galėtume taikyti ugdyme savo įstaigose. Kai mokytojas atsineša idėją ar net […]

Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys

Spalio 1 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje susitiko Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono istorijos mokytojai. Vyko metodinė diena, pavadinta: „Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys“. Istorijos mokytojų susitikimas Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje – pasidalijimas darbo patirtimi ir ateities veiklos planavimas. Šis neeilinis kolegų susitikimas buvo planuojamas keletą metų, bet mūsų šalį sukausčius pandemijai, tai […]