Archive for rugsėjo, 2021

Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas

Rugsėjo 27 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos susirinkime ,,Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas” dalijosi kolegialiąja patirtimi. Susirinkime vertingas  pastabas išsakė metodinio būrelio kuratorės Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės – mentorė Vida Nemanienė ir vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė. Aptarėme, naujausią ugdymo programų informaciją, kur ją galima rasti ir artimiausius ugdymo programos pokyčius – mentorė Vida […]

Virtualioji ELVIS biblioteka

Rugsėjo 24 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinė konsultacija apie virtualią Lietuvos aklųjų ELVIS biblioteką. Atnaujinta biblioteka ELVIS  (elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema) skirta tikslinei auditorijai – vaikai su skaitymo ir mokymosi sutrikimais, skaitytojai dėl amžiaus, ligos ar negalios turintys silpstančią regą ir neregiai, kai sunku laikyti knygą ar versti puslapius. Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos […]

Naujos patirtys Erasmus+ mokymuose Čekijoje

2021 m. rugsėjo 6-10 dienomis „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė ir socialinė pedagogė Aurelija Riteriene lankėsi Čekijoje, sostinėje Prahoje. Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo „ITC International training center” organizuotuose mokymuose „ICT in Education “. Šiuose mokymuose, dalyvavo atstovai iš penkių šalių: Rumunijos, Kroatijos, Lenkijos, Ispanijos ir Lietuvos. Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skirtas IKT technologijoms […]

Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai

Dvi dienas – rugsėjo 14 ir 15 – Šilutės Hugo Šojaus muziejus antrą kartą vykdė nuotolinį seminarą apie Mažosios Lietuvos tautodailės bruožus. Iš viso klausytojų laukė aštuoni pranešimai. Pirmąją dieną dr. Irma Šidiškienė pristatė lietuvininkų kostiumo išskirtinumą, Liaudies buities muziejaus muziejininkas Vingaudas Baltrušaitis aptarė baldų įvairovę ir savitumą, dr. Vida Savoniakaitė – audinius ir jų […]

Biologijos mokytojų diskusiją suplanavome spalį

Rugsėjo 16 d. biologų vaizdo susirinkime aptarėme veiklą, kurią nuveikėme ir ateityje planuojame nuveikti. Dalyviai diskutavo ir reiškė pastabas, kaip organizuoti kitą biologų susitikimą, kuriame jie būtų aktyvesni ir kolektyviai siektų ugdymo kokybės ir glaudaus bendradarbiavimo. Ieškojome sprendimo, kaip pasiekti geresnių ugdymo rezultatų, pagerinti išmokimą pamokoje.  Siūlėme aktyviau įsijungti bendradarbiavimui ugdymo kokybės klausimais visus rajono […]

Psichologai įsisavino „Ebru“ techniką

Rugsėjo 16 d. rinkosi Šilutės rajono švietimo įstaigų psichologai. Jų metodinio būrelio veiklos tema – „Ebru“ technikos panaudojimas darbui su vaikais ir paaugliais“, kurią visi mielai įsisavinome.  Šilutės Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė pradėjo metodinio būrelio susirinkimą duodama būrelio narėms išbandyti metaforinių kortų pratimą. Būtent metaforinės kortelės, kaip projekcinė stimuliuojanti medžiaga, taikoma itin plačiai. Jos […]

PAGALBA mokytojui

Kviečiame pasinaudoti informacija mokytojui apie hibridinį, nuotolinį mokymą, bendrąsias programas, skaitmenines mokymo priemones, vadovėlius ir kt.  

Šventiškas tikybos mokytojų susirinkimas

Rugsėjo 9 d, Šilutės katalikų bažnyčios parapijos namuose dekanato tikybos mokytojai rinkosi aptarti veiklos klausimus. Naujus mokslo metus mokytojai pradėjo šventiška nuotaika, kolegialiu pabendravimu ir gėlėmis. Susirinkime dalyvavo tikybos mokytojų metodinio būrelio kuratorės Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės Vida Kubaitienė ir Jurgita Vingienė.  Pasveikinome svečius susirinkimo dalyvius Telšių vyskupijos monsinjorą Rimantą Gudlinkį 25 […]