Mokytojų edukaciniai renginiai

Artėjant rugsėjui, mokytojams siūlome pagal galimybes apsilankyti nuotoliniuose ir tiesioginiuose edukaciniuose renginiuose (pristatomos ir praktiškai parodomos galimybės, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti mokinį, naudojant turimas ir galimas technologijas, taikant mišriojo mokymo būdą ir kt.), kuriuos galima rasti:

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.nsa.smm.lt/

https://lvjc.lt/mokytoju-festivalis-edukaciniai-pramoginiai-renginiai/

https://www.smm.lt/main/web/lt/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ugdymo+sodas

Primename, kas kitą savaitę prasideda NŠA renginiai, skirti pasirengti 2021-2022 mokslo metams: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/18/kita-savaite-prasideda-nsa-renginiai-skirti-pasirengti-2021-2022-mokslo-metams/

Švietimo pagalbos tarnyba