Praktinių studijų dienos Šilutės Pamario mokykloje ir Pirmojoje gimnazijoje

Birželio 25 d. vaizdo konferencijoje susitiko per penkiasdešimt Šilutės pirmosios gimnazijos ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojų. Tikslas – skatinti dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei įžvalgomis apie praktinių studijų dienas ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą. Susitikimo rezultatas  – sukurta virtuali refleksijų knyga, kuria mokytojai naudosis kurdami praktinių studijų programas kitais mokslo metais.

Dešimtyje darbo grupių ir išsakėme mokytojų praktines patirtis. Apsvarstėme nuotolinio ugdymo iššūkius, sėkmes ir  galimybes, kokias kompetencijas mokiniai išsiugdė patyriminėse veiklose. Veikla turėjo svarių rezultatų, nes mokiniai ir mokytojai patobulino IKT valdymo gebėjimus, patobulino pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo ir kita kompetencijas. Kalbėjome, įsivertinome, keitėmės nuomonėmis, pristatėme nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus.

Diana Rumšienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui