KALBOS UGDYMAS ANKSTYVAJAME IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Gegužės 19 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame susirinkime, dalijosi kolegialiąja darbo patirtimi, taikant pozityvaus ugdymo metodus, lavinančius ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus.

Nėlia Damanskienė iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pristatė projektinę veiklą „Miklūs piršteliai – gražūs žodeliai“. Pedagogė  pastebi, jog organizuotos veiklos, orientuotos į smulkiosios motorikos lavinimą,  ankstyvojo amžiaus vaikams tikras iššūkis, pvz.: paimti kamuoliukus žnyplėmis, prisegti segtukus, plėšyti popierių, o kai kurie užsiėmimai teikia daug džiaugsmo, pvz. žaidimai su kinetiniu smėliu, vandeniu, pirštukų žaidimai ir kt. Glaudus bendradarbiavimas su šeimomis padeda siekti puikių rezultatų. Projekto pabaigą vainikavo pasakos „Ropė“ inscenizacija.

Lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytoja Birutė Jurgutienė  pasidalijo atviros veiklos „Pavasario pievelė“ vaizdo įrašu. Veiklos metu vaikai praplėtė žodyną, įsimindami pavasarinių gėlių pavadinimus, diskutavo, dalijosi savo pastebėjimais ir įžvalgomis, kokių oro sąlygų reikia augalams. Pedagogė atskleidė metodus, skatinančius kurti, skaičiuoti, būti smalsiu, bendraujančiu ir bendradarbiaujančiu.

Deja, ne visų vaikų kalba vystosi sėkmingai. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimus sukeliančios priežastys yra labai įvairios. Specialioji pedagogė Rasa Milašauskienė iš lopšelio-darželio „Žibutė“, pastebi, jog į darželį ateina vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų. Autizmas – tai neurologinis raidos sutrikimas, kuris labiausiai paliečia kalbos ir bendravimo, socialinių įgūdžių ir elgsenos vystymąsi. Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turintys vaikai kitaip bendrauja, jaučia, kitaip suvokia pasaulį – gali būti užsidarę, atsiriboję  nuo aplinkos dirgiklių arba sutelkti dėmesį į jam įdomią veiklą. Pranešėja pateikė naudingų patarimų, kaip užmegzti kontaktą su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus, patraukti dėmesį, struktūruoti veiklą.

Dėkojame pranešėjoms už pasidalintas darbo patirtis, pastebėjimus, patarimus, idėjas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus.

Daiva Bačiulienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytoja metodininkė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė