+370 441 76244

info@sptsilute.lt

UGDYMO LAUKE IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Gegužės 18 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vyko respublikinė nuotolinė metodinė diena „Ugdymo lauke iššūkiai ir galimybės“ Lietuvos ugdymo įstaigoms „Žibutė“. Joje dalyvavo Kretingos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus ir Druskininkų ugdymo įstaigų „Žibutės“ vadovai ir pedagogai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus mentorė Vida Nemanienė.

Metodinės dienos dalyvius pasveikino Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ sambūrio iniciatorė, veiklos organizatorė Kretingos mokyklos-darželio direktorė Snieguolė Bružė,  Šilutės švietimo ir kultūros skyriaus mentorė Vida Nemanienė. Buvo pasidalinta mintimis apie šių įstaigų bendrystę, aptarti bendri darbai ir gairės tolimesnei veiklai, pasidžiaugta sukurtu logotipu, susitarta dėl kito susitikimo Druskininkuose. „Žibučių“ sambūriui palinkėta kolegialaus bendradarbiavimo ir sėkmės.

Direktorė Raimonda Jaruškevičienė pristatė Šilutės lopšelį-darželį „Žibutė“, papasakodama jo atsiradimo istoriją ir veiklą iki šių dienų.

Direktoriaus pavaduotoja Danguolė Razantienė supažindino su nauja, nuo 2018 m. įsibėgėjančia įstaigos idėja – ugdymo lauke metodu ir jo taikymo elementais ir nuo 2021 m. taikomu Kneipo grūdinimo metodu. Buvo pasidalinta visų grupių ugdomųjų veiklų lauke ir švietimo pagalbos specialistų veiklų filmuota medžiaga.

Metodinė diena baigėsi refleksija ir visiems kartu sudainuojant Aloyzo Žiliaus sukurtą dainą „Žibutė“, skirtą Lietuvos „Žibutė“ vardo mokykloms, kuri tapo himnu.

Džiaugiamės už galimybę pasidalinti savo patirtimi ir veikla.

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ vadovai