Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui

Balandžio 30 d. nuotoliniame rajono metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkų ir susirinkime „Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui“ kalbėjome apie pirmuosius rajono švietimo įstaigų žingsnius įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Aptarėme klausimus, į kuriuos reikia atsakyti prieš pradedant mokykloje įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, strateginį bendrųjų programų diegimo vizijos planavimą ir bendruosius diegimo procesus, jų koordinavimo veiksmus mokyklose, reikšmingus bendradarbiavimo aspektus kartu kuriant palankią profesinio tobulėjimo aplinką, kuri įgalina mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Nijolė Rimkuvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė