Archive for 4 gegužės, 2021

Mokytojo sėkmė būti praaugtam

Balandžio 29 d. dailės mokytojai iš visos respublikos jungėsi virtualiai popietei „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“ su Šilutės pirmosios gimnazijos dailės mokytoja eksperte Kristina Blankaite. Mokytoja Kristina pasidalijo savo kolegialiąja patirtimi, kaip siekia mokinio pažangos, išsakė savo įžvalgas mokinių sėkmingo ugdymo tema. Mokytojo sėkmė būti praaugtam – taip galima nusakyti mokytojo ir mokinio sėkmę. […]

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI ETNINĖS KULTŪROS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „RYKAUN VAIKAI PAMARĖS“

Šio virtualaus projekto tikslas – turtinti ir plėtoti etnokultūrinio ugdymo kompetencijas, puoselėti ir populiarinti Pamario krašto vaikų muzikinį folklorą, panaudojant IKT.  Projekto organizatorius – Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“ , projekto partneris – Šilutės švietimo pagalbos tarnyba. Parodos organizatorės,  mokytojos –  Irena Žėkienė,  Vilma Mikužienė, Dovilė Jokšaitė, Loreta Sungailienė, konsultantė IKT klausimais – Sigita Žemaitytė. Dalyviai: Šilutės […]

Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui

Balandžio 30 d. nuotoliniame rajono metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkų ir susirinkime „Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui“ kalbėjome apie pirmuosius rajono švietimo įstaigų žingsnius įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas. Aptarėme klausimus, į kuriuos reikia atsakyti prieš pradedant mokykloje įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, strateginį bendrųjų programų diegimo vizijos planavimą ir bendruosius diegimo procesus, […]

PASAULINĖ RANKŲ HIGIENOS DIENA

Artėja gegužės 5-oji diena – Pasaulinė rankų higienos diena. Kviečiqame mokytojus priminti vaikams rankų higienos svarbą sveikatai ir ta proga dovanoti jiems mokomąją knygelę „Plaukime rankas“. Smalsus knygelės veikėjas Žiūris padeda vaikui pažinti akimis nematomus mikrobus ir suprasti, kodėl reikia plauti rankas. Atlikdamas užduotis vaikas: pratinasi laikytis asmens higienos; atlieka rankų plovimo eksperimentą; mokosi taisyklingai […]