Archive for gegužės, 2021

Tyrimas dėl švietimo pagalbos specialistų prieinamumo SUP turintiems vaikams

Per 2021 m. vasario mėnesį atlikta uždara anketinė ugdymo įstaigų apklausa raštu siekiant išsiaiškinti rajono ugdymo įstaigose esančių švietimo pagalbos specialistų faktinį krūvį bei mokinių, turinčių SUP, realią švietimo pagalbos specialistų pagalbą 2020 metais, iki Įtraukiojo ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo. Balandžio-gegužės mėn.  Zoom platformoje vyko Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos […]

Paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos kviečia į virtualią parodą „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“. Tai pačių mokytojų sukurtos ir jų kasdieniame darbe naudojamos metodinės priemonės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.  Mokytojai nestokoja kūrybiškumo ir išmonės siekdami mokinių kompetencijų. Aptarėme parodos organizavimo klausimus ikimokyklinio ugdymo metodinių būrelių susirinkime ir įgyvendinome šią gražią idėją – […]

Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

Gegužės 6 d. Usėnų pagrindinės mokyklos mokytojams. vyko programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminaras „Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“. Lektoriė – Julija Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja. Seminaro tikslas – supažindinti mokytojus ir mokyklos vadovus su efektyviais refleksijos panaudojimo būdais. Sąmoningas vaikas natūraliai siekia […]

Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena

Gegužės 10-oji – Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena. Kviečiame tėvelius ir mokytojus priminti vaikams fizinio aktyvumo svarbą ir ta proga dovanoti jiems mokomąją knygelę FIZINIS AKTYVUMAS. Energingas knygelės veikėjas Judrutis su vaiku kalbasi apie fiziškai aktyvią laisvalaikio veiklą ir jos naudą sveikatai. Skaitydamas knygelę ir atlikdamas užduotis, vaikas: sužino, kas yra fizinis aktyvumas; aiškinasi, kodėl […]

Mokytojo sėkmė būti praaugtam

Balandžio 29 d. dailės mokytojai iš visos respublikos jungėsi virtualiai popietei „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“ su Šilutės pirmosios gimnazijos dailės mokytoja eksperte Kristina Blankaite. Mokytoja Kristina pasidalijo savo kolegialiąja patirtimi, kaip siekia mokinio pažangos, išsakė savo įžvalgas mokinių sėkmingo ugdymo tema. Mokytojo sėkmė būti praaugtam – taip galima nusakyti mokytojo ir mokinio sėkmę. […]

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI ETNINĖS KULTŪROS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „RYKAUN VAIKAI PAMARĖS“

Šio virtualaus projekto tikslas – turtinti ir plėtoti etnokultūrinio ugdymo kompetencijas, puoselėti ir populiarinti Pamario krašto vaikų muzikinį folklorą, panaudojant IKT.  Projekto organizatorius – Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“ , projekto partneris – Šilutės švietimo pagalbos tarnyba. Parodos organizatorės,  mokytojos –  Irena Žėkienė,  Vilma Mikužienė, Dovilė Jokšaitė, Loreta Sungailienė, konsultantė IKT klausimais – Sigita Žemaitytė. Dalyviai: Šilutės […]

Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui

Balandžio 30 d. nuotoliniame rajono metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkų ir susirinkime „Dėmesys mokinių kompetencijoms ir ugdymo turinio atnaujinimui“ kalbėjome apie pirmuosius rajono švietimo įstaigų žingsnius įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas. Aptarėme klausimus, į kuriuos reikia atsakyti prieš pradedant mokykloje įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, strateginį bendrųjų programų diegimo vizijos planavimą ir bendruosius diegimo procesus, […]

PASAULINĖ RANKŲ HIGIENOS DIENA

Artėja gegužės 5-oji diena – Pasaulinė rankų higienos diena. Kviečiqame mokytojus priminti vaikams rankų higienos svarbą sveikatai ir ta proga dovanoti jiems mokomąją knygelę „Plaukime rankas“. Smalsus knygelės veikėjas Žiūris padeda vaikui pažinti akimis nematomus mikrobus ir suprasti, kodėl reikia plauti rankas. Atlikdamas užduotis vaikas: pratinasi laikytis asmens higienos; atlieka rankų plovimo eksperimentą; mokosi taisyklingai […]