Veiklos vizualizacija naudojant Padlet programą

Balandžio 20 d. Rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio mokytojai dalyvavo virtualiame susirinkime, kuriame lektorė Rūta Budinavičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė,  Klaipėdos kolegijos dėstytoja, dalijosi gerąja patirtimi ir pristatė metodinį pranešimą tema „Veiklos vizualizacija naudojant Padlet programą“. 

Lektorė pasidalino savo asmenine patirtimi apie nuotolinį ugdymą, jo galimybes, pagrindinius nuotolinio ugdymo tikslus – santykio su vaiku palaikymą, ugdymo proceso tąsą, dirbant nuosekliai pagal parengtas ugdymo programas. Taip pat pasidalino savo asmeninių ugdymo planų pavyzdžiais.

Lektorė pristatė Padlet platformą, kurią ji naudojo jau ir kontaktinio ugdymo metu, o prasidėjus nuotoliniam darbui puikiai pritaikė jos galimybes. Tai nemokamas internetinis įrankis ir programėlė, tinkantys tiek ikimokyklinukų, tiek pradinukų ugdymui. Pedagogams lengva išmokti naudotis, kaip vaikams pateikti garso, vaizdo užduotis. Ši platforma patogi tuo, kad galima pateikti visos savaitės užduotis vienu metu. Labai patogu įkelti tiek skenuotą medžiagą, tiek internetines nuorodas, tiek paties kurtą užduotį. Užduotis visada galima redaguoti, jas atnaujinti ar ištrinti. Taip pat įdomu buvo stebėti lektorės pateiktas filmuotas videopamokėles, įvairias užduotis, pamatyti daugelio veiklų idėjų, sukurtų su Power Point programa ir nemokama programa, skirta kurti animuotas nuotraukas. Buvo pasidalinta asmenine patirtimi, kaip naudoti programą 123 apps, kurioje galima kurti, montuoti nufilmuotas veiklas, įkelti norimus failus ir t.t.

Ši puiki paskaita – tiesiog lobis idėjų, kurias galima kūrybingai panaudoti, siekiant patraukliai, įdomiai pateikti ugdymo medžiagą ir dar labiau įtraukti vaikus į įvairias veiklas.

Dėkojame nuostabiai lektorei Rūtai Budinavičienei už dalijimąsi ir patarimus, o rajono muzikos mokytojams už aktyvų dalyvavimą, žingeidumą, norą tobulėti ir augti.

Daiva Pielikienė,
Muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė