Psichologas ugdymo įstaigoje

Balandžio 27 d. Zoom platformoje vyko Šilutės r. ugdymo įstaigų psichologių metodinio būrelio susirinkimas.  Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė skaitė pranešimą  „Psichologas ugdymo įstaigoje“ ir pristatė anoniminį psichologinio konsultavimo atvejį.

Pirmoje I. Norgėlienės pranešimo dalyje struktūruotai pateikta pati svarbiausia su psichologo darbu, jį reglamentuojančiais dokumentais bei pildoma dokumentacija susijusi informacija. Kolegės pasidalijo dažniausiai iškylančiais sunkumais dėl dokumentacijos. Antroje pranešimo dalyje buvo pristatomi pagrindiniai psichologinio vertinimo aspektai – akcentuojamos vertinimo sritys, metodai ir tikslai. Metodinio būrelio narės diskutavo apie svarbiausias vertinimo sritis ir tikslingą vertinimo įrankių baterijos pasirinkimą atsižvelgiant į vertinamo vaiko (paauglio) patiriamus sunkumus. Susitikimo pabaigoje psichologė I. Norgėlienė pristatė sudėtingą konsultavimo atvejį, įvardijo numatomas konsultavimo kryptis. Metodinio būrelio narės K. Monkienė, I. Drūlienė, M. Andriušienė, U. Būdvytytė dalijosi savo įžvalgomis, susijusiomis su pristatytu atveju, diskutavo apie numatomas konsultavimo kryptis.

Rūta Gagienė,
Psichologų metodinio būrelio sekretorė psichologė