+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas

Vyksta programos „Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas kaip instrumentą darbo kokybės tobulinimui (kodas 213002356 )“ praktiniai mokymai  „Diemedžio“ ugdymo centro mokytojams ir auklėtojams. Programos tikslas – intervizijų pagalba stiprinti Centro pedagoginę bendruomenę, analizuojant sudėtingus atvejus, siekiant kurti mokinių emocinę gerovę.

I modulis „Savęs pažinimas“ vyko vasario 15,19 dienomis.  II modulis „Profesinio ir asmeninio ¬„Aš“ ribos“ vyko balandžio 6, 9 dienomis.

Programos uždaviniai – suteikti pedagogams žinių ir patobulinti įgūdžius, asmeninėje veikloje ugdant savirefleksiją ir įžvalgą bei mokantis išgyventi kylančias su darbo situacijomis susijusias emocijas; padėti pedagogams ugdyti save kaip asmenį, išgryninant ir pastiprinant asmenines savybes bei sustiprinant motyvaciją dirbti; ugdyti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais asmenimis darbo srityje ir socialinėje aplinkoje.

Programą sudaro 5 moduliai, kurių metu 12 temų bus pristatomos teorinėmis paskaitomis ir psichoedukaciniais praktiniais užsiėmimais. Užsiėmimų  metu  skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Individualiose konsultacijose pokalbio metu išsiaiškinami darbuotojo patiriami sunkumai, nesėkmės, teikiama informacija jam rūpimais klausimais kaip  ir padedamos spręsti kylančios problemos.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja