+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas

Balandžio 8 ir 15 dienomis įvairių dalykų mokytojams vyko nuotolinis seminaras „Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai tarp teorijos ir praktikos“, kurį vedė Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė ir psichologė Aldona Giržadienė.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo  supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška bei elgesio valdymo būdais. Seminaro metu, aptarti elgesio ir emocijų  sutrikimų turinčių mokinių raidos, mokymo(si) ypatumai, darbo metodai, galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba. Refleksijos metu aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis, individualia pažanga.

Seminaro tikslas – suteikti pedagogams teorinių ir praktinių žinių, praturtinant jų turimas žinias vaikų, turinčių elgesio ar/ir emocijų sutrikimų, valdymo strategijomis, aptarti vaikų, turinčių elgesio ar/ir emocijų sutrikimų, raidos ypatumus, mokyti vaiko elgesyje atpažinti elgesio ar/ir emocijų sutrikimų požymius, supažindinti su elgesio ir emocijų sutrikimą turinčio mokinio ugdymo(si) metodais ir pagalbos būdais, pasidalinti darbo su elgesio ar/ir emocijų sutrikimą turinčiais mokiniais patirtimi.

Ugdytojai patobulino ugdymo proceso valdymo kompetencijas, išmoko naudoti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus ir priemones darbui su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimo požymių.

Angelė Noreikienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė