+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža

Tikybos mokytojai virtualioje popietėje su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoju ekspertu Remigijumi Oželiu balandžio 15 d. paminėjo Lietuvos šviesuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus.

2021-ieji Lietuvoje paskelbti kunigo, pasauliečio pranciškono, aistringo botaniko ir lietuviško mokslo pradininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. 1771-aisiais gimęs šviesuolis Kretingoje iki šiol garbinamas kaip šventasis. Žemaičių šviesuolio užmojai nesiliauja stebinti iki šiol.

Porą valandų dėkingi klausėme įdomaus iliustruoto, paremto istoriniais faktais mokytojo eksperto Remigijaus Oželio pristatymo apie prasmingą kun. Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą. Praamžius, turtingas  dvasia, mintimis, darbais ir poelgiais, paliko mums ne vieną kasdienybės pauzę pamąstymui apie tai, kad dvasinės vertybės nesensta.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė