Archive for 15 balandžio, 2021

Mokinių skirtybės

Balandžio 15 d. Vainuto gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminare „Mokinių skirtybės: ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas, suasmeninimas ir pažangos pastovumas“. Seminarą vedė dr. doc. Giedrė Adamonienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė. Mokyklos vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatai rodo, […]

Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža

Tikybos mokytojai virtualioje popietėje su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoju ekspertu Remigijumi Oželiu balandžio 15 d. paminėjo Lietuvos šviesuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus. 2021-ieji Lietuvoje paskelbti kunigo, pasauliečio pranciškono, aistringo botaniko ir lietuviško mokslo pradininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. 1771-aisiais gimęs šviesuolis Kretingoje iki šiol garbinamas kaip šventasis. Žemaičių šviesuolio užmojai nesiliauja stebinti iki šiol. […]