Archive for 9 balandžio, 2021

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos gerinimas su programa „Etwinning“

Balandžio 8 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai susirinko į antrą mokymų dalį „Etwinning“ projektai – mokinio sėkmė per mokytojo sėkmę mokymo/si kokybei“. Šio susitikimo metu mokytojai sužinojo, kokios yra profesinio tobulinimosi galimybės „School Education Gateway“ platformoje, mokėsi Etwinning projektų planavimo ir kūrimo, susipažino su Etwinning projektų darbine aplinka „TwinSpace“. Danguolė Naujokienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų […]

Tarptautinė integruota atvira pamoka Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

Kovo mėnesį visi buvome pakviesti stebėti nuotolinę tarptautinę, atvirą, integruotą informacinių technologijų ir anglų kalbos pamoką 7 b klasėje „Ieškau darbo“ Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Tai buvo naujos patirtys ir iššūkiai, su kuriais kuo toliau, tuo sėkmingiau susigyvename. Pamoką vedė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos IT mokytoja metodininkė Rita Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė […]

Tyrimais ir STEAM veiklomis grįstas pradinis ugdymas

Balandžio 7 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojams vyko ilgalaikės programos „Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas kaip instrumentą darbo kokybės tobulinimui“ modulio mokymai „Tyrimais ir STEAM veiklomis grįstas pradinis ugdymas“. Programos tikslas – tobulinti pedagogų dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas inovatyviam gamtamoksliniam ugdymui pradinėje mokykloje. Programos uždaviniai – stiprinti STEAM ugdymo sampratą ir […]