Archive for balandžio, 2021

Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas

Vyksta programos „Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas kaip instrumentą darbo kokybės tobulinimui (kodas 213002356 )“ praktiniai mokymai  „Diemedžio“ ugdymo centro mokytojams ir auklėtojams. Programos tikslas – intervizijų pagalba stiprinti Centro pedagoginę bendruomenę, analizuojant sudėtingus atvejus, siekiant kurti mokinių emocinę gerovę. I modulis „Savęs pažinimas“ vyko vasario 15,19 dienomis.  II modulis „Profesinio ir asmeninio ¬„Aš“ ribos“ […]

Vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną išskirtinis dėmesys skiriamas moterims, kurios yra Mamos, močiutės, žmonos, globėjos, kurios augina ar tik planuoja auginti vaikus. Tai graži pavasario šventė, kai pagerbiamas moteriškas motinystės pradas ir stengiamasi parodyti kuo daugiau dėmesio ir rūpesčio mamoms, kurios rūpinasi, dirba, puoselėja […]

Psichologinis atsparumas ir jo didinimas

Sausio-kovo mėnesiais rajono socialiniams pedagogams buvo 16 veiklos su psichologu popiečių, kurios buvo  organizuojamos nuotoliniu būdu. Šias veiklas, kurių tikslas buvo „Psichologinis atsparumas ir jo didinimas“ pasiūlė Bendruomeniniai šeimos namai, įsikūrę Žemaičių Naumiestyje. Subūrėme dvi socialinių pedagogų grupes, kurios nuosekliai dirbo nuotoliniu būdu. Pradžioje psichologės Vilmos Nichols padedami, aiškinomės asmenybių tipus, kaip bendrauti su tokius […]

Kuriame metodinių priemonių rinkinį socialiniam pedagogui

Rajono socialiniai pedagogai balandžio 12 d. rinkosi tartis, kaip organizuos komandinį darbą kuriant metodinių priemonių socialiniams pedagogams rinkinį. Idėja kilo pasitarus kolegoms viename iš metodinio būrelio susirinkimų, kad reikėtų sisteminti ir vienoje vietoje sudėti turimas ir naujas metodines socialinio pedagogo darbe naudojamas metodines priemones. Buvo pastebėta, kad visų dalykų mokytojai jas turi, o socialiniai pedagogai […]

Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas

Balandžio 8 ir 15 dienomis įvairių dalykų mokytojams vyko nuotolinis seminaras „Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai tarp teorijos ir praktikos“, kurį vedė Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė ir psichologė Aldona Giržadienė. Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo  supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška […]

Respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „ATRASK, IŠBANDYK, PASIDALINK“

Balandžio 14 dieną Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko nuotolinė respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „ATRASK, IŠBANDYK, PASIDALINK“. Konferencijos tikslas – formuoti mokinių pažinimo poreikius, aktyviai domėtis gamtosauginėmis problemomis, aplinkos būkle, analizuoti ir tyrinėti ją įvairiais požiūriais. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Šiaulių Gegužių progimnazijos, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio […]

Mokinių skirtybės

Balandžio 15 d. Vainuto gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminare „Mokinių skirtybės: ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas, suasmeninimas ir pažangos pastovumas“. Seminarą vedė dr. doc. Giedrė Adamonienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė. Mokyklos vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatai rodo, […]

Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža

Tikybos mokytojai virtualioje popietėje su tikybos mokytoju ekspertu Remigijumi Oželiu balandžio 15 d. paminėjo Lietuvos šviesuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus. 2021-ieji Lietuvoje paskelbti kunigo, pasauliečio pranciškono, aistringo botaniko ir lietuviško mokslo pradininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. 1771-aisiais gimęs šviesuolis Kretingoje iki šiol garbinamas kaip šventasis. Žemaičių šviesuolio užmojai nesiliauja stebinti iki šiol. Porą valandų dėkingi […]

Prasmingas bendradarbiavimas

Šilutės jaunimo suaugusiųjų centro ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai balandžio 7 d. nuotoliniame seminare dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, drauge sprendė nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes. Mokytojai dalijosi projektinės veiklos, ugdymo veiklų integravimo ir kasdienio nuotolinio ugdymo patirtimi. Suaugusiųjų mokymas turi kitų veiklos krypčių ir specifikos, tad dviems kolektyvams kvalifikaciniame seminare veiklos idėjų ir […]

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos gerinimas su programa „Etwinning“

Balandžio 8 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai susirinko į antrą mokymų dalį „Etwinning“ projektai – mokinio sėkmė per mokytojo sėkmę mokymo/si kokybei“. Šio susitikimo metu mokytojai sužinojo, kokios yra profesinio tobulinimosi galimybės „School Education Gateway“ platformoje, mokėsi Etwinning projektų planavimo ir kūrimo, susipažino su Etwinning projektų darbine aplinka „TwinSpace“. Danguolė Naujokienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų […]