+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Aptarėme socialinių pedagogų veiklą

Vasario 22 d. rajono socialiniai pedagogai virtualiame susirinkime aptarė veiklos klausimus ir buvo supažindinti su Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2021 metų sausio pirmos dienos.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva Pranauskienė apžvelgė įstatymo pakeitimus, priemonių įgyvendinimo rajono savivaldybėje organizavimą, koordinavimą ir kontrolę. Aptarėme klausimus dėl minimalios priežiūros priemonių koordinuojančių institucijų savivaldybėje paskyrimo, pagalbos planų sudarymo, ataskaitų pateikimo.

Socialiniai pedagogai domėjosi koordinuotų paslaugų tėvams veiksmingumu, skirtingai nuo ankstesnio įstatymo redakcijos, kai buvo dirbama tik su vaiku. Dabar pagalba bus teikiama vaikui ir šeimai. Įgyvendindami naujus įstatymo pakeitimus tikimės  stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų užtikrinant vaiko gerovę.

Vaiva Pranauskienė,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė