+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Veiklos planavimas, mokinių olimpiadų organizavimas – virtuali aplinka

Vasario 2 d. virtualioje aplinkoje rinkosi istorijos mokytojai aptarti mokinių istorijos olimpiados organizavimo klausimų, vasario 3 d. technologijų mokytojai virtualiai aptarė savo dalyko – technologijų olimpiados organizavimą. Sausio mėnesį aptarti, kaip organizuoti olimpiadas mokiniams nuotoliniu būdu, rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, dailės, matematikos, rusų, vokiečių kalbų mokytojai, veiklą aptarė kiti mokytojai.

Pandemijos sąlygomis, kai mokiniai dirbo nuotoliniu būdu, ir įvairių dalykų olimpiadas mokiniams  organizuojame nuotoliniu būdu. Nors tai naujas iššūkis, bet jį įveikdami, visi  tobulėjame, įgyjame informacinių technologijų žinių ir įgūdžių.

Virtualūs susirinkimai – puiki galimybė mokytojams aptarti 2021-ųjų veiklos planus, dalytis kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi. Įveikdami kliūtis, įgyjame žinių, tobulėjame.

Dovilė Montvydienė,
Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja