+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Diskutuojame dėl atnaujinamo ugdymo turinio

Visą sausį vyksta švietimo pagalbos tarnybų ir švietimo centrų, kitų institucijų intensyvus darbas nuotoliniu būdu diskutuojant ir aptariant atnaujinamą ugdymo turinį. Dėmesys atkreipiamas į mokinių kompetencijas, kurias turėtume ugdyti. Didžiausi mūsų patarėjai ir nuomonių reiškėjai yra rajono mokytojai, kurių siūlymai ir pastabos yra esminės atnaujintam ugdymo turiniui sukurti.

Ačiū mokyklų mokytojams, pateikusiems pastabas, įžvalgas dėl atnaujinamo ugdymo turinio, kuriomis pasidalijome vaizdo konferencijose. Jau dalyvavome respublikos švietimo įstaigų atstovų vaizdo konferencijose, kuriose diskutavome, kaip ugdysime kultūrinę, pilietinę, socialinę-emocinę ir  sveikos gyvensenos kompetencijas, aptarėme Vaiko raidos aprašą.

Nacionalinė švietimo agentūra, vasario-gegužės mėnesiais planuoja organizuoti informacinius renginius savivaldybių paskirtiems ugdymo turinio atnaujinimo koordinatoriams bei jų komandoms savivaldybėse. Renginių metu bus pristatomi ekspertų grupės parengti kriterijai savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Irina Budvytienė,
Nijolė Rimkuvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkės